Velkommen til arrangement

NOVEMBER 2022

Uke

44

IS

Uke

46

PH

Uke

47

HM

Uke

45

IR

Uke

48

SV

2.       

Ti

On

1.       

3.       

4.       

To

Fre

5.       

7.       

6.       

Ti

STYR

Ma

8.       

10.   

11.   

On

To

Fre

9.       

15.   

12.   

14.   

Ti

Ma

13.   

17.   

18.   

On

To

Fre

16.   

19.   

21.   

Ma

20.   

23.   

24.   

Ti

On

To

22.   

25.   

26.   

Fre

27.   

28.   

30.   

Ti

Ma

On

29.   

Ø ysang 7

K onfirmantundervisning

U ngdomsklubben 12-17

H obbyklubben 6 -12

L ørdagslunsj

Bibel og Bønn

K onfirmantundervisning

S ang-kafè3

K onfirmantundervisning

Bibel og Bønn

Sammen på søndag7 NOR

Besøk av Bjørn Roger Karlsen. Øysang deltar

Ø ysang 8

JULEMESSE  NLM

Øysang deltar

Bibel og Bønn

K onfirmantundervisning

Sammen på søndag8

NLM

Bibel og Bønn

Ø ysang 9

K onfirmantundervisning

18:00 – 20:00

Gr. B

HMNS

14:45 – 16:00

18:00 -20:30

HMNS HMNS

HMNS

12:00 – 13:30

13:30 – 15:00

1800 – 1930

Gr. A

HMNS

14:45 – 16:00

HMNS

16:30 – 19:00

14:45 – 16:00

1800 – 1930

HMNS

Gr. B

HMNS

17:00

HMNS

18:00 – 20:00

11:00 – 15:00

HMNS

HMNS

1800 – 1930

Gr. A

14:45 – 16:00

HMNS

17:00

1800 – 1930

18:00 – 20:00

Gr. B

HMNS

HMNS

14:45 – 16:00

DESEMBER 2022

Uke

50

EM

Uke

49

JA

Uke

52

Uke

51

IS

2.       

To

Fre

1.       

3.       

5.       

Ma

4.       

7.       

8.       

9.       

Ti

STYR

On

To

Fre

6.       

12.   

10.   

Ma

11.   

14.   

15.   

Ti

On

To

13.   

16.   

17.   

Fre

18.   

19.   

21.   

Ti

Ma

On

20.   

22.   

23.   

24.   

To

Fre

25.   

27.   

28.   

Ma

Ti

On

26.   

30.   

31.   

To

Fre

29.   

U ngdomsklubben 12-17

H obbyklubben 6 -12

L ørdagslunsj

Bibel og Bønn

K onfirmantundervisning

Juleavslutning begge gr.

S ang-kafè4

Bibel og Bønn

Sammen på søndag9

NMS

Ø ysang 10

Bibel og Bønn

HMNS

18:00 -20:30

12:00 – 13:30

13:30 – 15:00

1800 – 1930

HMNS HMNS

HMNS

17:00

Gr. A

Gr. B

14:45 – 16:00

HMNS

16:30 – 19:00

HMNS

1800 – 1930

HMNS

18:00 – 20:00

1800 – 1930

HMNS